KALENDÁŘ

Oficiální kalendář jednotlivých závodů najdete na www.sailing.cz.

Detailnější informace o plánovaných závodech a soustředění najdete na stránce ALT 420 na Facebooku. Zde jsou informace obšírnější, většinou včetně termínů odjezdů a dalších poznámek!