Členské schůze a volba nového výboru ALT420

Dne 22.11.2022 proběhla členská schůze a schůze výboru ALT 420, která zhodnotila výsledky uplynulé sezóny, ale především přinesla významné změny ve složení výboru spolku, který až na Františka Vitáka ukončil svou působnost.

Byly aktualizovány Stanovy spolku, především byl snížen počet členů výboru na 3. Členy výboru v novém složení jsou František Viták, Eliška Vychová a prezidentkou spolku byla zvolena Zuzana Vychová.

A já se tímto, jako bývalý člen spolku a prezident s vámi loučím a věřím, že s většinou z vás zůstanu i nadále v kontaktu. Zuzce blahopřeji a i nadále má mou maximální podporu.

Nové stanovy i zápis z členské schůze i výboru jsou dostupné v sekci Dokumenty: https://www.420sailing.cz/dokumenty/

Napsat komentář