Sailing Party 2021 Máchovo jezero

Termín konání akce:
Místo konání:
Pořadatel:
Určeno pro:

8.8.2021 18:00 – 12.8.2021 17:00
Jachtklub Máchova jezera Staré Splavy
Česká asociace lodní třídy 420 z.s. (dále jen „ALT420“)
závodníky na plachetnici 420

Ahoj,

zveme Tě na Sailing Party 2021, tentokrát na Máchovo jezero. Jako každoročně se zaměříme na zdokonalení závodních a technických dovedností jízdy na 420. Pracovat budeme převážně ve dvou skupinách dle výkonnosti závodníků/posádek. Více informací níže.

Těšíme se na vás, za organizační tým.

Milan

Organizace:
Vedoucí soustředění: Milan Ptáčník (tel. 602 112 658, milanptacnikml@email.cz)
Hlavní trenér: Ondřej Bobek
Organizační zajištění: Martin Klíma

Předpokládaný harmonogram:
NE 8.8.2021: 18:00 setkání a zahájení, organizační pokyny, seznámení
PO 9.8. – ČT 12.8.2021: 8:00 budíček a rozcvička, 13:00 oběd, 18:00 závěr společného programu (ČT 17:00 hod.)

Protože se přizpůsobujeme počasí, nejsme schopni určit předem, který den budeme co dělat. Nebudeme se ale nudit! Každý den bude program složený z aktivit na vodě, fyzických aktivit, teoretické i praktické přípravy závodníka.
Cena zahrnuje obědy a pitný režim, zajištění členy HZS a motorových člunů po dobu tréninku na vodě, náklady na trenéry a organizační zajištění, vstup do prostor loděnice JMJ Staré Splavy. Součástí nejsou záchranné prostředky, lodě a další materiální vybavení účastníků. Ubytování a ostatní stravu si zajišťují účastníci ve vlastní režii.

Cena / účastník: 2 200 Kč

Platbu prosím poukažte na účet číslo: 670100-2201689982/6210. Při platbě uvádějte do poznámky jméno účastníka. Úhradou účastnického poplatku je účast účastníka považována za závaznou.

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 6.8.2021 12:00 hod. na adresu: milanptacnikml@email.cz a v originále ji přivezte podepsanou na zahájení soustředění. Zároveň prosím, nejpozději v den zahájení soustředění zajistěte všechny náležitosti platné v souladu s Mimořádnými opatřeními COVID-19 a předložte podepsané prohlášení.

Přihláška ke stažení ZDE:

Prohlášení COVID ZDE:

Dodatečné informace ČSJ k MO COVID-19 ZDE: