Členská schůze a schůze výboru ALT420

Členská schůze a schůze Výkonného výboru – 420sailing.cz

Vážené členky a členové ALT420,

zvu vás tímto na výroční členskou schůzi ALT 420, která se bude konat v klubovně YC CERE v Praze Podolí dne 8.11.2021 od 18:00 hod. Termín a program:

1. Uvítání, zahájení, zhodnocení sezóny 2021
2. Finance ALT
3. Plán závodů a akcí pro rok 2022
4. MS 420 Maďarsko
5. Mezinárodní konference 420 Brno 20.11.2021
6. Manuál pro pořádání závodů – připomínky
7. Vyhlášení výsledků poháru ALT 420 za rok 2021
8. Diskuze

Prosím, registrujte vaši účast předem na odkazu v záhlaví tohoto příspěvku a zajistěte příslušné potvrzení o bezinfekčnosti (COVID).

Váš

Milan Ptáčník
Prezident spolku

Napsat komentář