Členská schůze ALT 420 – stručný zápis

17.12.2020 od 18:00 se v ČYKu konala členská schůze ALT 420. Z důvodu odstoupení prezidenta spolku Milana Páleníčka a člena výboru Jana Krause, byla členská schůze zároveň volební.Uvítání

Níže vám přinášíme výtah z projednaných a odsouhlasených bodů členské schůze:

 • Účastníci vzali na vědomí písemné oznámení o odstoupení Milana Páleníčka a Jana Krause z výkonného výboru ALT 420. Do výkonného výboru byli zvoleni Michaela Cvikrová a Martin Klíma.
 • Na závěr schůze zvolil výbor spolku za prezidenta ALT 420 Milana Ptáčníka
 • Ve funkci hlavního měřiče ALT 420 potvrzen hlasováním Vojtěch Lambl
 • Antonín Mrzílek a Milan Ptáčník představili návrh závodů (CTL) 2021: Celkově vypadává plán závodů na Lipně z důvodu nezájmu o LT 420 z důvodu nízkého počtu lodí. Potvrzené termíny závodů k dnešnímu dni jsou:

2021-05-01 – Spring Cup 7P – Nové Mlýny
2021-05-01 – Jarní Fireballistická Rozkoš 7P – Rozkoš
2021-05-01 – Memoriál Ing. Böhma 7P – Máchovo jezero
2021-05-01 – Název: FIFE Cup 7P – Nechranice
2021-05-01 – Memoriál Josefa Šenkýře 3C – Orlík – Velký Vír
2021-09-18 – Modrý hrozen 7P – Nové Mlýny
2021-09-25 – MČR 12 – Nové Mlýny

 • Sailing Party bude pořádáno ve formě soustředění pod vedením některého ze zkušených trenérů, termín 7.-15.8.2021. Místo a organizace bude upřesněno předem, přihlášky prostřednictvím webu ALT 240.
 • Byl projednán manuál pro pořádání závodů, který vytvořil ČSJ za podpory členů výboru ALT 420, byl přijat návrh na úpravu prvního startu na 11:00 hod.
 • Finance ALT – byl projednán stav úhrad členských příspěvků a stav financí ALT420.
 • Byla potvrzena platnost Pravidel pro vyhodnocení pohárové soutěže ALT 420 pro všechny roky od roku 2021 včetně.
 • Výbor ALT 420 vyhlásil výsledek Pohárové soutěže ALT 420 za rok 2020
 • Členské příspěvky byly potvrzeny na všechna následující období ve výši 500 Kč/člena/kalendářní rok. V případě úhrady do konce ledna je členský příspěvek snížen na 400 Kč. Pro vyloučení pochybností se členské příspěvky vztahují na všechny, i nezávodící členy ALT 420, tedy i funkcionáře.
 • Všichni členové byli opakovaně vyzváni k úhradě členských příspěvků v začátku roku.
 • Diskuse:
 • Potvrzené posádky pro sezónu 2021
  • Lucie Štursová + Pavla Štursová
  • Michaela Cvikrová + Tereza Holubová
  • Alice Hamáčková + Lucie Hálová
  • Matěj Ptáčník + Ondřej Ptáčník
  • Adam Rek + Matěj Kučera
  • Lucie Lokajíčková + Vojtěch Klíma
  • Nela Dvořáková + přítel Daniel
  • Fanda Viták + ?
  • 3 posádky Lanškroun
 • Fandův motorový člun je k dispozici, v minulém roce odsouhlasena částka 1300 Kč/den závodů pro krytí výdajů s údržbou člunu a přívěsu, dopravy na závody a paliva. Hrazeno ze startovného (v případě, že závod pořádá ALT), příspěvku závodníků či rozpočtu ALT.
 • Co kupovat za ceny? Na Mistrovství poháry, jinak medaile a praktické věci k lodi viz frklík, stříbrnka, šekly…

Pro více detailů či zaslání zápisu kontaktujte: czech420sailing@gmail.com

Napsat komentář